Ат спортынҷа школаның устағҷызы иң артых тоғынҷы тіп тиксі Россия синіндегі марығда араласча

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
15 декабря 2023 г. в 09:10
Фото из открытых источников

2023 чылда пу марығ 13-ҷі хати Россияның спорт министерствозының паза Спорт резервін тимнирінҷе федеральнай кіннің хабазиинаң ирткен.

Тиксі Россия синіндегі чардыхта хазнаның 38 регионындағы 85 кізізі араласхан. Хазнадағы спорт школаларының чӧбінің чарадиинаң, республикадағы ат спортынҷа школаның устағҷызы Татьяна Чупинаа алғыстастығ пічік читірілген.

Президиумның наа тӧл ӧскірчеткен ӱчӱн паза пӧзік чидіглерге читчеткен ӱчӱн, алғыстастығ пічікті физическай культура паза спорт министрінің тоғызын толдырчатхан Сергей Кочан читір пирген. Мындағ улуғ марығда араласханы – школа устағҷызын пӧзік паалаанына саналча. Ол спорт тилізіне паза чииттерні ӧскірерінҷе тоғызына ӱзе пирін салған кізі.

 

Ат спортынҷа республикадағы спорт школазы