Хакас чирінде ат спортынҷа хачы-арғыҷыларға ӱгредіг ирт парды

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
23 августа 2023 г. в 09:48
Фото из открытых источников

18 паза 19 август кӱннерінде Хакасияның піріктірілген командаларын тимнепчеткен кінде ат спортынҷа (конкур, выездка) хачы-чарғыҷыларны сығарчатхан спорт кінінде ӱгредіг ирт парды.

Хызылчардағы Анна Кравченко чарғыҷы апарған семинар теориялыға паза практикалыға чарылған. Теорияа ӱгредіг пӧлиинде ат спортындағы чарғыҷылар коллегиязының хачызының ӧӧн кирексіністеріне хайығ салылған. Протоколлар толдырарына паза ол тоғысты ипти апарарына хайығ салылған.

Практикалығ ӱгредіглер сын чуртастаң алылған киректерге тӧстене апарылғаннар. Ӱгредігде сағам тоғынчатхан чарғыҷылар паза пу тоғысты наа ла пастапчатханнар араласханнар.

Мындағ ӱгредіглер ӧзерге паза алған пілістернең марығларда тузаланарға полысчалар.