Физкультурник кӱнінде ат чарыззынҷа марығлар ирт парғаннар

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
14 августа 2023 г. в 12:01
Фото из открытых источников

Орғах айының 11 паза 12 кӱннерінде Хакас Республиканың ат чарызынҷа спорт школаның спортсменнері ат чарызынҷа спорт марығларында араласханнар.

50 азыра чалаңнар 5 кӧрімде кӱстерін сынасханнар. Чоохтирға кирек, мында ідӧк уйан хазыхтығлар араласханнар. Олар кинектеглернің пӧлиинде спортнаң айғасчалар. Олғаннарға пу кӱн хоза опыт пирген.
САЛТАРЛАРЫ
Двоеборье 2*
1-ғы орынға Елена Колгина Талисман аттығ сых парған
2-ҷі орында Елизавета Войткив Чингиз Хан аттығ пол парған
3-ҷі орында Елизавета Войткив Хангайя аттығ пол парған
Двоеборье 1*
1-ғы орында Татьяна Никифорова Консул аттығ пол парған
2-ҷі орында Карина Орешкова Адиль аттығ пол парған
3-ҷі орында Дарья Белянина Особа аттығ пол парған
А – олғаннар, азынада сыйыхтар
1-ғы орынға Алина Шаравдинова Согласный аттығ сых парған
2-ҷі орында Ксения Малыхина Показ аттығ пол парған
3-ҷі орында Юлия Буйко Согласный аттығ пол парған
80 см конкур
1-ғы орынға Василиса Соболева Особа аттығ сых парған
2-ҷі орынға Галина Хабаркова Согласный аттығ сых парған
3-ҷі орынға Милана Паккаль Одаренный аттығ сых парған
Тоғынчатхан чол
1-ғы орынға Полина Смазова Одаренный аттығ сых парған
2-ҷі орында Екатерина Бозыкова Бизнес аттығ пол парған
3-ҷі орында Татьяна Тишковец Цехина аттығ пол парған