Хакас чиріндегі спортсменнер ориентированиеҷе Сибирь марығларында сыйыхтығ орынға сых парғаннар

Спорт Хакасияда
1 июля 2024 г. в 09:11
Фото из открытых источников

Хандых айының 28–30 кӱннерінде Ирткутскта «Бабр–2024» тіп спорт ориентированиезінҷе Сибирь марығлары ирт парды.

Спортсменнер кӱстерін «Кросс-классика», «Кросс-лонг» паза «Кросс-эстафета» кӧрімнерде сынааннар. Чемпионатта улуғ частығ иреннер араласхан полза, первенствода – ӱс аймах частығ пӧліктердегі ооллар паза хыстар. Марығларда 450 спортсмен араласхан. Олар Алтай паза Хызылчар крайларынаң, Новосибирск, Томск, Омск, Иркутск, Кемеров областьтарынаң, Алтай паза Хакас республикалардаң полғаннар. Хакасияның ӱчӱн 22 кізі турысхан.
Хакасиядағы спортсменнернің салтарлары
СФО чемпионады
2 орын (кросс-классика) – Елена Гетт
2 орын (кросс-лонг) – Елена Гетт
2 орын (кросс-эстафета) – Светлана Котельникова, Дарья Иванова, Елена Гетт
Сибирь марығларындағы командалар аразында Хакасия 2-ҷі орынға сых парған.
Регионнар аразындағы марығлар
1 орын (кросс-классика) – Мирослава Гетт
1 орын (кросс-лонг) – Мирослава Гетт
1 орын (кросс-лонг) – Михаил Гетт
2 м орын (кросс-классика) – Михаил Гетт
2 орын (кросс-классика-тиксі старт) – Михаил Гетт
3 орын (кросс-классика-тиксістарт) – Мирослава Гетт