Харатастағы дзюдоисттернің чайғы тимненістері хазых пиктир лагерьде иртче.

Спорт муниципалитеттерде
18 июля 2023 г. в 14:25
Фото из открытых источников

Хызылчар крайындағы "Харағай пӱгі" олған лагерьінің ікінҷі тынағ тузына "Ах Парыс" дзюдо клубының 100-ке чағын 10-17 частығ кӱресчілері килгеннер

Мында оларны килчеткен марығларға паза ӱгредіг чылына Денис Лесков, Виктор Аксенов, Наталья Омельченко паза Даниил Лесков тимнепчелер.

- "Харағай пӱгі" тынағ лагерьінде пістің олғаннар пастағы ла чыл нимес тынанча. Мында тынанарға паза марығларға тимненерге прай оңдайлар пар: арығ кии, пӱк, спорт орыннары, чуртаҷаң тураҷахтар паза тадылығ чиис. Чахсы ла кӱн турза, прай ниме чахсы полча - таныхтапча Хакасияның дзюдоҷа ӧӧн тренері Денис Лесков

 

Толдыразынаң хығырарға