Олег Матыцин Хазна Думазында чӧптезіге искірігнең сыххан

Спорт Россияда паза тилекейде
14 июля 2023 г. в 13:39
Фото из открытых источников

Россияның спорт министрі Олег Матыцин Хазна Думазының физическай культураҷа паза спортча, сыныхтағҷа Комитеттернің пірге чӧптезиинде араласхан.

Анда чоох "физическай культураны паза спорты тилідер" хазна программазы хоостыра парған.

Толдыразынаң хығырарға