Хакасияның спорт министерствозы чуртағҷыларны футболға хығырча

Спорт Хакасияда
12 июля 2023 г. в 08:27
Фото из открытых источников

От айының 14-ҷі кӱнінде "Саяны" спорткомплекзінің кӧк от чазызында Хакасия паза Тыва республикалар аразында футболҷа арғыстас тоғазығ иртер

Ойын 17.00 часта пасталар. Пу пастағы мындағ тоғазығ полча. Соонаң мындағох ойын Хызылчар крайынаң полары кӧрілче. Пу тоғазығлар "Инесай Сыбыры" чӧптезіг хоостыра иртче.
Кӧрігҷілерге тикке кірерге чарир.

Хакасияның физическай культураҷа паза спортча министрі Сергей Кочан: футбол ӧмезіне кип-азах паза кирек тиріглер алылған. Ӧмезер пістің республиканың иң кӱстіг ойынҷылар алылғаннар. Олар кӧп тимненгеннер. "Саяны" спорткомплекзінің чазызында ӧнетін от одыртылған, суғлаҷаң система иділген.

 

Толдыразынаң хығырарға