СВО араласчызы Роман Шулбаевті сағысха киріп, Хакас чирінде волейболҷа марығлар иртерлер

Спорт Хакасияда
17 ноября 2023 г. в 08:38
Фото из открытых источников

18 ноябрьда 10:30 часта Н.Ф. Катановтың адынаң Хакас гимназиязын тоосхан СВО араласчызы полған Роман Шулбаевті сағысха киріп, волейболҷа регион синіндегі I марығлар иртерлер.

2006-2009 чылларда тӧреен оолахтар аразындағы марығлар гимназияның спортзалында парарлар. Анда Ағбандағы школалаларның командалары кӱс сыназарлар.

Роман Хакас гимназиязында 2007 чылдаң пасти ӱгренген. Кӱстеніп ӱгренген, спортнаң айғазарға хынҷаң. Гимназияның волейболҷа піріктірілген командазында ӧӧн ойынҷыларның пірсі полған.

Волейболҷа республика алай ба город синіндегі пір марығ даа ол чох иртпеҷең.
Ӧнетін чаа операциязы тузында аар палығлат салған. Халғанҷызына теере ир хылиин кӧзіткен. Романға Матыр тудынған ӱчӱн орден ӱреен соонаң пирілер.

Сыйых читірілерінде республика пазының орынҷызы Юрий Курлаев, ӱгредіг министрінің орынҷызы Юрий Сагалаков, паза Романнаң хада ӱгренген, служба ирткен арғыстары, паза матырның іҷезі Елена Романовнанаң пиҷезі Елена Игоревна аралазарлар.

 

Н. Ф. Катановтың адынаң Хакас гимназиязының хабарлар пӧлии