Саналығ чыларынҷа «Хакасияның Кубогы» тиксі Россия марығларының кӧзідии

Спорт Хакасияда
15 ноября 2023 г. в 08:46
Фото из открытых источников

Кічіг хырлас айының 18 паза 19 кӱннерінде «Тея» спорт кінінде республика пазының сыйиина «Хакасияның Кубогы» тіп тиксі Россия марығлары иртерлер.

Тӧӧ пазында иртер чарыстарны РТС телеканал пастыра кӧріп аларға чарир полар. Ӏдӧк «Rutube», «Вконтакте» паза «Одноклассниктер» , паза «На лыжи live» Youtube-канал пастыра кӧрерге чарир.

– Тӱрчедең саналығ чыларынҷа пу чылдағы марығлар пастал сығарлар. Ирткен чыллардағы чіли ол Хакас чирінде азылча. Прайзын хығырчам! Тӧӧ пазынзар кил полбинчатханнар телевизор пастыра кӧріп аларлар. Пу хазыр чарыстар сірерге улуғ ӧрініс ағыларлар, — Россияның саналығ чыларынҷа федерация президенті Елена Вяльбе.

Хакас Республика пазының — Хакас Республика правительство кнезінің сыйиина тиксі Россия марығларының ИЗЕРӀЗӀ.

18 ноябрьда (чечіме)
11:00 – Спринт. Классикалығ оңдай. 1,6 км
Ипчілер, иреннер аразында
13:30 – Четвертьфиналлар, чарым азах-мееттер, азах-мееттер. Ипчілер, иреннер
Чиңісчілерні паза сыйыхтығ орыннар алғаннарны чеестирі иреннер азах-меетке читкен соонаң 15 минута пазынаң пасталар. (Чылҷаң стадион)
18:00 – команда кізілерінің чыылии (МФЗ, чыылығлар залы, 3-ҷі хадыл)

19 ноябрьда (позырах)
11:00 – Пос оңдайҷа алынҷа чарыс. Ипчілер 5 км
Чиңісчілерні паза сыйыхтығ орыннар алғаннарны чеестирі ипчілер азах-меетке читкен оонаң 15 минута пазынаң пасталар. (Чылҷаң стадион)
12:45 – Пос оңдайҷа алынҷа чарыс. Иреннер 10 км
Чиңісчілерні паза сыйыхтығ орыннар алғаннарны чеестирі иреннер азах-меетке читкен оонаң 15 минута пазынаң пасталар. (Чылҷаң стадион)